Välkommen till Trädgårdsamatörerna Södra Småland STASS!

STASS utgör en krets av totalt 24 kretsar under riksförbundet Sällskapet TrädgårdsAmatörerna STA.

STA är en ideell förening.

Dess syfte är att till gemensam nytta och trevnad sammanföra personer, som är intresserade av trädgårdsodling, av prydnadsväxter och att öka och fördjupa kännedomen om i Norden odlingsbara växter.

  • Är du intresserad av en vackrare trädgård?
  • Är du intresserad av ovanliga, spännande och kanske svårodlade växter?
  • Vill du komma i kontakt med andra trädgårdsägare?
  • Vill du få odlingsråd och ökat kunnande?
  • Bor du i den södra änden utav vårt avlånga land?

 Då är STASS något för dig!