Vad gör vi i STASS?

Trädgårdsvandringar

På lördags- eller söndagseftermiddagen drar vi iväg med fikakorgen. Vi besöker några av kretsens medlemmar, som visar oss sina trädgårdar och berättar om sina svåra eller lättodlade växter. Ett bra sätt att få inspiration och tips för sin egen trädgård. Dessutom är det ett förträffligt tillfälle att lära känna övriga medlemmar, då alla går runt och småpratar med varandra. Vi har även lotterier på trädgårdsvandringarna!


Resor

Vår och höst fyller vi bussen och åker till speciellt intressanta plantskolor och trädgårdar i våra grannlandskap. Det blir en dag fylld av växtprat, växtskådande och växtköpande.


Växtmarknad

Varje vår och höst samlas vi för att sälja de växter vi har överskott av och för att köpa det vi inte kunnat hitta i plantskolorna.


Medlemsmöten

En gång i månaden, under tiden oktober till april, träffas vi och får då besök av en kunnig trädgårdsentusiast, yrkesman eller amatör, för att lära om och se bildspel över trädgård och intressanta växter.


Trädgårdsringar

Förra sommarens trädgårdsringar föll väl ut, så nu hoppas vi att få till stånd flera ringar nästa sommar. En trädgårdsring är en grupp av trädgårdsägare (ca 4 trädgårdar) som träffas i varandras trädgårdar under en säsong. Gruppen bestämmer själva när/hur ofta de vill träffas och vad de vill göra. Man kan t.ex. ägna sig åt att titta i varandras trädgårdar med efterföljande fika, arbeta med något projekt i någons trädgård, löpande trädgårdsarbete i allas trädgårdar eller diskussioner. Ett ypperligt tillfälle att få se andra trädgårdsamatörers trädgårdar, lära känna nya trädgårdsamatörer och att utbyta idéer, kunskap och kanske växter. Man kan även se det som ett tillfälle att visa sin trädgård i ett mindre sammanhang än under våra större trädgårdsvandringar på sommaren.
Anmälan till Stig
Ljunggren, stigigemla@yahoo.se tel. 072-516 78 15 eller
Anne-Marie Nordqvist,
 annemarie.nordqvist@gmail.com tel. 036-37 94 59 eller 070-932 63 43.


Ortsombud

En del andra kretsar har ortsombud och nu inför vi det i STASS på försök. Detta för att medlemmarna på de olika orterna ska lära känna varandra bättre. Man kan t.ex. ha egna aktiviteter på orten eller ordna med samåkning till våra arrangemang. Först ut är Jönköping med omnejd. Ombud där blir Anne-Marie Nordqvist, annemarie.nordqvist@gmail.com tel. 036-37 94 59 eller 070-932 63 43. Anmäl ditt intresse till henne om du vill få information om eller delta i lokala aktiviteter.


Tillbakablickar

Här kan du se vad vi roat oss med den senaste tiden.

Tillbakablickar