Kommande programpunkter

Glöm inte att ta med eget fika och lotterivinster till våra möten.

På våra möten finns odlingstillbehör att köpa t.ex. krukor, pennor, etiketter, vermikulit, perlit, gödsel och snigelmedel.2020

Denna vår blir de flesta medlemsmötena i Alvesta av praktiska skäl, lokalens utformning, föredragshållarens resväg mm. 


Söndag 16 februari kl 14

Årsmöte

Återblick på 2019. Bildspel med Erik Fransson

Ulrik Johansson: Beskärning

Högåsens samlingssal, Aringsåsvägen 11, Alvesta  (se väganvisning   

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kallas enbart på detta sätt. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari. Vi vädjar till medlemmarna att lämna in personförslag till valberedningen (Jaime  070-236 43 78) på de olika posterna som ska väljas. Även förslag till valberedning

Ulrik Johansson från Styragårdens Trädgård, Väckelsång, lär oss mer om beskärning av perenner, buskar och träd. Också om hur man restaurerar gamla träd.

När vi samlas på Högåsen, finns det möjlighet för dem som önskar att äta lunch tillsammans från kl 12.30. 
Anmälan senast lörd. 8 febr. till Märta Göransson 0472-341 64 el.
 stass.mgoransson@gmail.com
Priset är f.n. för pensionär 64:- (från 65 år), övriga 80 – 86 kr

Söndag 15 mars kl 14 

Inger och Mats Runesson: Äng - Anläggning och skötsel 

Högåsens samlingssal, Aringsåsvägen 11, Alvesta   (se väganvisning   

Inger och Mats Runesson från Pratensis i Lönashult säger: "Att anlägga en äng med våra vilda svenska ängsblommor är ett sätt att gynna den biologiska mångfalden i trädgården. Ängen kan anläggas med sådd av ängsfrö eller plantering av ängsväxter."

När vi samlas på Högåsen, finns det möjlighet för dem som önskar att äta lunch tillsammans från kl 12.30.
Anmälan senast lörd. 7 mars till Märta Göransson 0472-341 64 el. stass.mgoransson@gmail.com
Priset är f.n. för pensionär 64:- (från 65 år), övriga 80 – 86 kr

 

Söndag 5 april kl 14

Bengt Tonnvik:  Hur man bygger en naturlik trädgård 

OBS! Ändrad lokal! Hjälshammar Bygdegård, Värnamo   (se väganvisning

Bengt kommer att visa enkla regler för hur man bygger upp en lättskött trädgård med tak, väggar och golv. Trädgårdens rum, nivåskillnader, hur man gör förändring av växtzoner mm.

Söndag 3 maj kl 14

Göran Holmström:  Humlor och vildbin 

Högåsens samlingssal, Aringsåsvägen 11, Alvesta   (se väganvisning    

Humlor och vildbin står på programmet idag. Hur lever de, var finns de, vilka blommor gillar de och hur mår de? Efter dagens föredrag vet vi lite mer om dem och vad vi kan göra, för att de ska trivas i våra trädgårdar. Om vi hjälper dem, hjälper de oss, så enkelt är det!

När vi samlas på Högåsen, finns det möjlighet för dem som önskar att äta lunch tillsammans från kl 12.30. 
Anmälan senast lörd. 25/4 till Märta Göransson 0472-341 64 el.
 stass.mgoransson@gmail.com
Priset är f.n. för pensionär 64:- (från 65 år), övriga 80 – 86 kr