Kommande programpunkter

Den gångna våren och sommaren liknade inget annat, men i trädgårdarna har det vuxit och blommat som vanligt i alla fall. Och det är vårt stora gemensamma intresse.

Vi inbjuder till ett par inomhusträffar i höst, en gång i oktober och en i november. Det är ändå inspirerande att träffas. I Hjälshammars bygdegård är det så rymligt att vi utan problem ska kunna sprida ut oss. Inga andra är där samtidigt med oss. Alla har helst egen handsprit med sig och vi tar på alla sätt god hänsyn till varandra.

Glöm inte att ta med eget fika och lotterivinster till våra möten.

På våra möten finns odlingstillbehör att köpa t.ex. krukor, pennor, etiketter, vermikulit, perlit, gödsel och snigelmedel.2020


Tyvärr måste denna samling ställas in p.g.a. coronasituationen.

Söndag 22 november - Jacky Thang:  Japanska trädgårdar