Kommande programpunkter

Den här våren och sommaren liknar inget annat, men i trädgårdarna växer det och blommar som vanligt i alla fall. Och det är vårt stora gemensamma intresse.

Vi har ju inte kunnat genomföra de planerade programmen. Men det borde gå bra att samlas till trädgårdsvandringar.
Utomhus ska vi kunna träffas och förutsätta att besökarna tar god hänsyn till varandra.

Eftersom allting fortfarande är osäkert och på kort tid kan ändras hit eller dit, är det inte så stor mening att vi ännu ger ut ett program för hösten. Men i mailutskick till medlemmarna och på denna vår hemsida kan vi lägga ut, det vi tror att vi kan genomföra. Det som blivit inställt kanske kan komma nästa år.

Glöm inte att ta med eget fika och lotterivinster till våra möten.

På våra möten finns odlingstillbehör att köpa t.ex. krukor, pennor, etiketter, vermikulit, perlit, gödsel och snigelmedel.2020


Belysning i trädgården med Växjö Elektriska

Tisdagen 22 september kl 19 samlas vi i Jaimes trädgård, Södra Vägen 6 i Gemla

Då kommer en representant från firman att visa oss vad man kan göra med ljus i trädgården. 
Vilka olika typer av belysningar man kan använda och dess för- o nackdelar.

Medlemmar får 10% rabatt vid beställning.

Ta med fika för kvällen, men det är orealistiskt att ha växtlotteri, då det mörknar.