Kommande programpunkter

Den gångna våren och sommaren liknade inget annat, men i trädgårdarna har det vuxit och blommat som vanligt i alla fall. Och det är vårt stora gemensamma intresse.

Vi inbjuder till ett par inomhusträffar i höst, en gång i oktober och en i november. Det är ändå inspirerande att träffas. I Hjälshammars bygdegård är det så rymligt att vi utan problem ska kunna sprida ut oss. Inga andra är där samtidigt med oss. Alla har helst egen handsprit med sig och vi tar på alla sätt god hänsyn till varandra.

Glöm inte att ta med eget fika och lotterivinster till våra möten.

På våra möten finns odlingstillbehör att köpa t.ex. krukor, pennor, etiketter, vermikulit, perlit, gödsel och snigelmedel.2020


Söndag 18 oktober kl 14

Bengt Tonnvik:  Hur man bygger en natur-lik trädgård

Hjälshammars bygdegård, Värnamo (se väganvisning)

Bengt kommer att visa enkla regler för hur man bygger upp en lättskött trädgård med 
tak, väggar och golv. Trädgårdens rum, nivåskillnader, hur man gör förändring av växtzoner mm.

Ta helst med egen handsprit!

Söndag 22 november kl 14 

 Jacky Thang:  Japanska trädgårdar

Hjälshammars bygdegård, Värnamo (se väganvisning)

Jacky berättar utifrån sina resor till Japan och visar japanska trädgårdar han besökt.  Vilka trädgårdar är sevärda?
Vilken stil och vilken säsong är bäst m.m?  Inspirationsbilder till att bygga en japansk trädgård.