GDPR - information för STASS medlemmar

Medlemslistan (kretsregistret) för Sällskapet Trädgårdsamatörerna Södra Småland STASS administreras centralt av Sällskapet Trädgårdsamatörerna STA. STA:s personuppgiftspolicy finns på https://www.tradgardsamatorerna.se/om-sta/personuppgiftspolicy/

Vi hanterar personuppgifterna med försiktighet, i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och värnar om medlemmarnas integritet.

STASS får uppgifter om medlemmarnas namn, adress, telefon och ev. mailadress. Du har som medlem rätt att få registerutdrag från de register som du finns registrerad i inom STASS. Du har även rätt att ta tillbaka ett samtycke, få felaktigheter rättade och uppgifter raderade. Ta då kontakt med STASS ordförande, sekreterare eller kassör.

STASS sparar högst 2 år uppgifter för medlem, som avslutat medlemskapet. Mail eller brev sänds inte efter det att medlemskapet avslutats.

Maillista för utskick från STASS till medlemmarna tas direkt från det aktuella kretsregistret. Därtill en särskild lista, om en familjemedlem, som vill delta i STASS, önskar utskick till sin egen mailbox.

Trädgårdsvandringar Namn och hemort för trädgårdsägarna sätts ut i program, hemsida, Facebook. Vägbeskrivning, koordinater och telefonnummer sänds endast till medlemmarna. Trädgårdsägarna accepterar detta via avtalet för trädgårdsvandringar.

Resor Vi sparar inte för arkivering listor med deltagare på våra resor. Uppgifter om deltagares behov av specialmat sparas inte, när resan ifråga väl är genomförd.

Växtmarknad Namn, adress och personnummer på våra säljare vid växtmarknad sparas 7 år enligt Skatteverkets krav.

Reklam STASS vidarebefordrar inte kommersiell reklam till våra medlemmar  - däremot skickar vi inbjudningar från STA eller andra kretsar inom STA. Vi lämnar inte ut vårt medlemsregister till kommersiella företag eller utomstående föreningar.