Väganvisningar

Till Gemla församlingshem, mellan Växjö och Alvesta:

Öpestorpsvägen 2, Gemla. Sväng mot Gransholm/Öja i rondellen i Gemla, Gransholmsvägen.
Kör 2,5 km, sväng höger, kör 27 m, du är framme.
Parkering finns både vid kyrkan och församlingshemmet

Koordinater: N 56.850 794    E 14.616 780

Till Hjälshammar Bygdegård, Värnamo: 

Från Värnamo:
Vid ankomst till Värnamo, följ väg 151 söderut (skyltning "Vandalorum"). Kör Malmövägen förbi Vandalorum och fortsätt rakt fram 2,9 km. Sväng vänster vid skylt "Hjälshammars by" och kör 650 m (man passerar under E4). Sväng vänster vid skylt "Ulås" och kör 100 m. Hembygdsgården är andra huset på vänster sida.

Söderifrån
Kör E4 till "Trafikplats Toftaholm" (nr 83). Sväng av mot Tånnö o Toftaholm. Fortsätt rakt fram Malmövägen förbi Tånnö till Hjälshammar. Sväng höger vid skylt "Hjälshammars by" och kör 650 m (man passerar under E4). Sväng vänster vid skylt "Ulås" och kör 100 m. Hembygdsgården är andra huset på vänster sida.

Koordinater (decimal): N 57.137092, E 14.067577

Till Högåsens samlingssal, Alvesta:

Från väg 126 svänger man i Hagarondellen (den med vattenplask, men inget vattenplask på vintern) österut in på Värnamovägen - rakt igenom nästa rondell - över järnvägsbron (sikta mot vattentornet) - rakt fram genom 2 rondeller - förbi kyrkan (ses på vänster sida) - korsa järnvägen - rakt fram uppför Länsmansbacken - uppe på krönet, strax innan vattentornet, kör till vänster enl. skylt "Högåsen ... Samlingssal ..." Följ vägen så långt det går. Där finns en parkering framför samlingssalen.

Koordinater (decimal): N 56.89 72 38, E 14.576 83

Till Alvesta församlingshem:

Länsmansbacken 2, 342 34 Alvesta

Från Värnamo: Följ Värnamovägen över järnvägen. Rakt igenom rondellen in på Länsmansbacken. Församlingshemmet på höger sida.

Från Växjö:  Följ Lekarydsvägen till Alvesta kyrka. Vänster i rondellen in på Länsmansbacken. Församlingshemmet på höger sida.

Parkering på baksidan.